emirosa

Organigrama


L`eix principal de la nostra activitat és l`atenció a les persones majors. Per això les tasques de la residència s`organitzen cap a aquesta finalitat. Dissenyem una atenció individualitzada partint de les necessitats que presenta cada resident. Adaptem l`organització del centre a aquestes necessitats. Sabem que les necessitats d`aquestes persones van canviant i avaluem de forma constant les situacions que es generen per adaptar-nos a les noves demandes. Per donar resposta a aquestes necessitats disposem de diferents serveis que abasten totes les àrees d`atenció a les persones.
• Àrea de Salut i Social
• Servei Mèdic.
• Servei d`Infermeria.
• Servei de Fisioteràpia.
• Servei de Teràpia Ocupacional.
• Servei d`Educació Social
• Servei de Psicologia.
• Servei de Treball Social.
• Àrea d`Atenció
• Cuina pròpia amb menjar casolà i dietes específiques.
• Bugaderia pròpia.
• Servei de Perruquería